Menu

Site Dili
Menü

Deniz Turizmi Araçlarında Tütün ve Tütün Mamullerinin Kullanımı Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 07.10.2019 tarih ve 3549 sayılı yazısı.

 

      İlgi yazı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası ile işletmeci kooperatifler dernekler tarafından ortak alınan kararlar neticesinde ilgili mevzuatlar kapsamında icra edilen Gürültü ve Işık kirliliği düzenlemelerinden ve kontrollerinden olumlu neticelerin alındığı,

       Deniz Turizmi araçlarında Gürültü ve Işık Kirliliği ile mücadelede kat edilen mesafenin vatandaşlar tarafından memnuniyetle ile karşılandığının Valiliklerine yapılan geri dönüşlerden anlaşıldığı,

       Son zamanlarda denetimlerde ve alınan ihbarlarda bazı gezi/tenezzüh teknelerinde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında kanununa aykırı olarak sigara ve nargile gibi tütün mamullerinin yoğun olarak kullanıldığının tespit edildiği,

       Esnaf Odaları/Kooperatiflere bağlı olarak faaliyet gösteren deniz turizmi araçlarında insan sağlığına son derece zararlı olan yasa dışı sigara ve nargile gibi tütün mamullerinin kullanımının engellenmesine yönelik olarak üyelerimizin tekrar uyarılması istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.