Menu

Site Dili
Menü

COSME Kümelenme Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 04.02.2019 tarihli ve 491 sayılı yazısı

 

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalarından birinin “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda; Avrupa Birliği tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulduğu ifade edilmekte olup, KOSGEB’in ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olduğu belirtilmektedir.

İlgi yazıda devamla, bahse konu program kapsamında, “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı belirtilmektedir.

Son başvuru tarihinin 4 Nisan 2019 olduğu belirtilen teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun www.ec.europa.eu7easme7en7cosme7cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.