Menu

Site Dili
Menü

Çekek Yerleri Sorunları Hk

Sayın Üyemiz,

İlgi:Fethiye Liman Başkanlığının 14.01.2020 tarih ve E.48 sayılı yazısı

28.06.2015 tarih ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tersane Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik” te yapılan değişiklikler ve deniz kirliliğindeki çekek yerlerinin etkileri ile alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapmak üzere Fethiye Liman Başkanlığınca 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 14:30 ‘da Şubemiz Eğitim Salonunda yapılacak olan toplantıya katılımınızı arz ederiz.

Saygılarımızla,