Menu

Site Dili
Menü

Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve Edilmesi Hakkında Karar

Sayın Üyemiz,

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 22.10.2019 tarih ve 3721 sayılı yazısı.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından “Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:1671)” 22 Ekim 2019 tarih ve 30926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

           Bahse konu Kararda;

       Ekli (1) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Torba ve Çevresi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği,

         Ekli (11) sayılı krokide sınırları gösterilen alanın Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği,

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

        Söz konusu karar ve ilgili krokiler Şubemiz web sayfası duyurular bölümünde yayınlanmakta olup ayrıca EK’te gönderilmektedir.

        Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.