Menu

Site Dili
Menü

Gemi-Yat Yapımında Kullanılan Ahşap Türü ve Miktarı Hakkında Bilgi Talebi

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 31.07.2018 tarihli ve 2994 sayılı yazısı

 

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, İZT-399 nolu "İthal Odun Hammaddesinin Sektörel Kullanımı" adlı araştırma projesi ile ilgili olarak;

Orman Genel Müdürlüğünün odun taleplerinin uluslararası pazarlarla rekabet edebilir biçimde sağlanması ve piyasa taleplerine uygun ürün elde edilmesi" politikalarının oluşturulmasına katkı koyacak bilgiler üretilmesinin amaçlandığı, tekne ve yat yapım, bakım onarımında kullanılan ithal ahşabın türü ve miktarı bilgilerine ihtiyaç duyulduğu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası yardımları talep edildiği ilgi yazı ile bildirilmektedir.

       Söz konusu çalışmaya katkı sağlamak adına 2014-2017 yılları arası gemi ve yat yapımında kullanılan ahşap türleri ve miktarları ile ilgili tablo Ek'te gönderilmekte olup, en geç 15 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar doldurularak damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunda gereğini arz/rica ederiz.