Menu

Site Dili
Menü

Balast Suyu Yönetim Sistemi Hk

 

Sayın Üyemiz,

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.10.2019 tarih ve 3714 sayılı yazısı.

      Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odasına gönderilen ilgi yazıda;

            -Türk Bayraklı gemilerde balast suyu arıtma cihazlarının kullanılabilmesi için, İdaremiz tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşları aracılığı ile gerekli dokümantasyonların Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ve uygun bulunması durumunda (MEPC.174(58) Kararı ve bu Kararı revize eden MEPC.279(70) Kararı esas alınarak) Balast Suyu Yönetim Sistemi (Ballast Water Management System-BWMS) Tip Onayı Sertifikası’nın düzenlendiği,

            -BWMS hakkında 13 Nisan 2018 tarihinde kabul edilen ve 13 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren MEPC.300(72) Kararı, MEPC.279(70) Kararını Kod’a (Balast Suyu Yönetim Sistemlerinin Onayına İlişkin) dönüştürdüğü,

            -Söz konusu Kod’da BWMS’nin kurulum tarihinin, BWMS’nin kurulumu için yapılan sözleşmedeki gemiye teslim tarihi veya böyle bir tarihin bulunmaması durumunda BWMS’nin gemiye fiili tesis edildiği tarih olarak kabul edildiği, bu kabule göre;

            a.Kurulum tarihinin 28 Ekim 2020’den sonra olması durumunda BWMS’lerin Onayına İlişkin İşlemler Kod’da belirtilen kurallara göre değerlendirilecek (Dokümantasyon ve testler) ve bu Koda uygun düzenlenmiş tip onay sertifikalarına sahip BWMS’lerin gemiye kurulabileceği,

             b.Kurulum tarihi 28 Ekim 2020’den önce olan sistemlerde, MEPC.174(58) ve MEPC.279(70) Kararlarının da esas alınabileceği belirtilmiştir.

             Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

                                                                       Saygılarımla,