Menu

Site Dili
Menü

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS Klas-B CS) Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

Fethiye Liman Başkanlığının 04.09.2018 tarih ve E.1034 sayılı yazısı

Otomatik Tanımlama Sistemi OTS Klas-B CS cihazı bulundurma zorunluluğu bulunan gemilerden sinyal alınamadığı/izleme yapılamadığı tespit edildiği ve konu ile ilgili düzenleme yapılması gerektiği hasıl olduğu, bu bahisle bahse konu cihazların aktif kullanımına yönelik farkındalık yaratılması ve sistemin çalışır duruma getirilmesine teminen 1 Ekim 2018 tarihinden sonra yapılacak olan Denize Elverişlilik Belgesi denetimleri ile yıllık vize denetimlerinde üretici firma (veyahut üretici firmaların servis sağlayıcıları) tarafından çalışırlık/uygunluk raporu isteneceği ilgi yazı bildirilmektedir.

 OTS Klas-B CS cihazı çalışırlık/uygunluk raporu bulunmayan üyelerimizin temin etmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz /rica ederim.