Menu

Site Dili
Menü

Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Semineri Hk.

Sayın Üyemiz,

Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, İMEAK DTO Fethiye Şubesi eğitim salonunda 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında Gemi Acenteciliği Yetkili Personel Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Gemi acentesi yetkili personel eğitimine katılacak üyelerimizin, EK’te yer alan dilekçeyi, öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (en az lise diploması) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 27 Mart 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar damla.isyar@denizticaretodasi.org.tr adresine veya (252) 614 64 17 numaralı faksa göndermelerini veya elden teslim etmelerini arz ederim.