Menu

Site Dili
Menü

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırması Hk

Sayın Üyemiz,

 

İlgi:

İMEAK Deniz Ticaret Odasının 26.11.2018 tarih ve 4430 sayılı yazısı

                       

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genelge Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:10) ve SGK Sigorta Pirimler Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabilmesiyle ilgili duyuru yazısı Ek'te gönderilmekte olup, bilgilerinize arz ederim.