Menu

Site Dili
Menü

2018 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları Hk.

 

Sayın Üyemiz,

İlgi

UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2017 tarih ve E-94281 sayılı yazısı

 

 

  •  8.12.2016 tarih ve E.92122 Liman Uygulama Talimatı ve ekinin halen yürürlükte olduğu, (2018 Yılı içinde 2017 yılındaki Uygulama Talimatı geçerli)
  • Uygulama Talimatının 1.nci maddesinde "Yakıt Alım Defteri (YAD) düzelemeye yetkili Liman Başkanlıkları ile YAD numaralarının her yıl ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) üzerinden duyurulacağı, başvuruların müteakip yıl için her yıl Aralık ayının ilk pazartesi günü itibariyle alınabileceği, takip eden ikinci pazartesi gününden itibaren de YAD düzenlemeye başlanacağı, cari yıl için o yılın 1 Aralık tarihi itibariyle YAD düzenlenmesi yapılmayacağı,
  • Bu itibarla,  2018 yılındaki Yakıt Alım Defter numaralarının "P" harfi ile başlayacağı, ayrıca talimat ve eklerinde değişiklik olması halinde ÖTVBS'den duyurulacağı,

hususları bildirilmektedir.

Yakıt Uygulaması Liman Başkanlığı Uygulama Talimatı ve  Ek'leri İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada  "Sirküler-Genel" bölümünde ve "Hizmetlerimiz" içerisindeki " ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları" bölümünde yayınlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.