Menu

Site Dili
Menü

2018 Yılı Parkur Alanları Hk.

Sayın Üyemiz,

    23.02.2011 gün ve 27855 sayı ile Resmi Gzetede yayınlarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden İlçemizde oluşturulan İlçe Sportif Turizm Kurulu/Deniz Turizm Kurulu, Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünüğünün 26/12/2017 gün ve 7481 sayılı yazılarına istinaden, 02/01/2018 günü saat 10:00 Fethiye Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, Fethiye Kaymakamı Sayın Muzaffer ŞAHİNER Başkanlığında, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutalığı, Fethiye ve Göcek Liman Başkanlıkları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

   2018 yılında bölgemizde yapılacak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerin ( Su üstü ve Su altı) gerçekleşeceği parkur alanlarının belirlenmesi konulu toplantıda, her faaliyet için belirlenmiş parkur alanları ve genel kurallar EK’tedir.

   Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.