Menu

Site Dili
Menü

Haberleşme ve İletişim Politikası

 • İç müşteriler (çalışanlar), dış müşteriler (hizmet verilen, denizle ilgili kişi ve kurumlar), kamu (Devlet erkânı, bakanlıklar, belediyeye bağlı iştirakler vb), medya (fikir önderleri) ve akademik çevrelerden (üniversiteler, akademisyenler) oluşan hedef kitleye Türk denizciliğinin gelişmesi, tanıtılması, ülkemizin dünyanın önde gelen denizci ulusları arasında layık olduğu yeri alması ve üyelerimizin ticaret hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri amacıyla, denizcilik sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırmak

 • Oda’yı taraflı haberlerle tanıyan, Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda’nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda’nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak

 • Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak

 • Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek

 • İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya (#imeakdto, #denizcimilletdenizciülke #dtofethiye #fethiye etiketleri ile), posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak

 • Dünya genelinde denizcilik sektörü ile ilgili olan gelişmelerin, Türk deniz ticaretini ve deniz turizmini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konuların ve Türkiye’de denizcilik sektörünün bir bütün olarak önceliklerinin ele alındığı “Sektör Raporu” ile İMEAK DTO faaliyetlerinin yer aldığı “Faaliyet Raporunu” her yıl yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

 • Oda’dan ve sektörden haberlerin, üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin, denizcilik sektöründe meydana gelen ulusal ve uluslararası güncel meselelerin yer aldığı, aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak.

 • Duyurular ve yayınları, Oda’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak

 • Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak

 • Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda’nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak

 • Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak